میلیونر را دنبال کنید:

شرکت نرم افزاری میلیونر

Millionaire Company

خانه ماژول فروشگاه های زنجیره ای

 

با توجه به سطح نیاز جامعه و پیشرفت تکنولوژی و سرعت بالای تغییرات در سیستم های اداری و کنترل سخت آن ها برای مدیران نیاز به بروز بودن وتغییر در زمینه حسابداری فروشگاه زنجیره ای  وامور مالی برای مدیران لازم است به این ترتیب نرم افزارهای حسابداری مالی میلیونر مدیران مالی را در جهت دسترسی دقیق و سریع و راه حل های نوین وکنترل بهتر پرسنل وموجودی و… یاری میکند.

مدیریت حسابداری مالی

خرید و تامین کننده 

 • فرآیند ثبت فاکتورهای تامین کننده
 • فرآیند ثبت قیمت خرید و درصد تخفیف خرید برای کالاهای مختلف
 • فرآیند ثبت هزینه های خرید و انواع اضافات و کسورات خرید جهت محاسبه قیمت تمام شده کالای خریداری شده
 • فرآیند تغییر سیاست های قیمت گذاری فروش در هنگام ثبت خرید
 • فرآیند اختصاص کالاها به تامین کننده های مختلف و گزارش گیری خرید و فروش بر اساس تأمین کننده های مختلف
 • فرآیند گروه بندی کالاهای مختلف وگزارش گیری فروش متفاوت به تفکیک گروه کالا
 • فرآیند تعریف انواع سیاست های قیمت گذاری و تعیین نحوه اعمال قیمت
 • فرآیند ثبت مشخصات کامل و پرونده تامین کننده های فعال و غیر فعال سازی تامین کننده های وقراردادن در لیست سیاه
 • فرآیند وارد کردن سریال ساخت دارو و تاریخ انقضا دارو برای کالایی
 • فرآیند شده در سیستم خرید و فروش و انبار
 • فرآیند ردیابی سریال ساخت خاص دارو از زمان ورود کالا تا مرحله تحویل نهایی یا برگشت کالا
 • فرآیند ثبت برگشت از خرید هر کالا
 • فرآیند پیش بینی سفارش خرید
 • فرآیند درخواست کالا
 • فرآیند ذخیره سازی فاکتورهای تامین کننده
 • فرآیند ذخیره سازی قراردادهای تامین کننده

خزانه داری

 • فرآیند تعریف انواع صندوق دار وتنخواه دار و صدور قبوض دریافت و پرداخت و مشاهده گردش حساب آن
 • فرآیند تعریف انواع سرمایه گذاران و مشاهده گردش حساب
 • فرآیند تعریف اشخاص دارای حق برداشت و مشاهده گردش حساب
 • فرآیند تعریف بانک و ارتباط اتوماتیک آن با اسناد پرداختنی و دریافتنی
 • فرآیند انجام عملیات وخدمات بانکی نظیرحواله جات و کارمزد بانکی
 • فرآیند انجام عملیات چک های پرداختی نظیر تعریف دسته چک پرفراژ چک ، چاپ چک ها بر اساس فرم های بانک های مختلف و رأس گیری چک ها
 • فرآیند ثبت تسهیلات بانکی و ثبت تعداد و مبلغ اقساط آنها و پیگیری پرداخت آنها
 • فرآیند اعمال انواع عملیات برروی چکها ی دریافتی اعم از واگذاری، برگشتی نزد مشتری برگشتی نزد صندوق ، وصولی و انتقالی
 • فرآیند اعمال انواع عملیات برروی چکها ی پرداختی اعم از وصولی، باطل کردن و انتقالی، برگشت چک،
 • فرآیند صدور اسناد خزانه داری بصورت کاملا ً اتوماتیک
 • فرآیند تحلیل منابع و مصارف بودجه ای جهت تهیه گزارش توان پرداخت روزانه
 • فرآیند بررسی سوابق چک های دریافتی وپرداختی و مشاهده آخرین وضعیت چک ها
 • فرآیند انتخاب لیست وصول و عامل وصول

منابع انسانی

سیستم جامع منابع انسانی:

 • ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات سازمانی در حوزه توابع , مشاغل و سمت‌ها
 • ایجاد طبقه بندی کارکنان در زیرمجموعه‌های مختلف سازمانی
 • ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات نیروی انسانی در حوزه سوابق , تحصیلات و …
 • دریافت کارکرد ماهانه پرسنل شامل اضافه کاری , غیبت , مرخصی و …
 • انجام خودکار کلیه محاسبات حقوق و دستمزد و …
 • افزایش کارایی و بهره‌وری توسط خودکارسازی فرآیندهای منابع انسانی
 • گزارش سازی وفرم سازی بر اساس فیلدهای سازمانی

حقوق و دستمزد :

 • دریافت اطلاعات از دستگاه ساعت
 • مدیریت کاربران با کنترل دسترسی
 • محاسبات حقوق و دستمزد با امکان تعریف انواع فرمول و تعیین بیمه و مالیات
 • تعریف انواع اضافات و کسورات
 • مزایای مستمر و غیر مستمر
 • مزایای دوره‌ای ماهیانه , میان دوره‌ای و …
 • معرفی احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقطع مختلف زمانی
 • امکان معرفی عوامل خاص نظیر باز خرید , مرخصی , ذخیره سنوات , … و نیز نحوه محاسبه آن‌ها به صورت پارامتریک
 • معرفی انواع وام و شرایط پرداخت وام به پرسنل
 • امکان تنظیمات مرخصی در هر سال به تفکیک نوع استخدام و به ازای هر ماه بصورت تعداد روز و ساعت
 • امکان تعریف انواع پرداخت ها و محاسبات بین ماه خاص سازمان جدا از محاسبات حقوق و انجام عملیات مستقل مربوط به آن
 • امکان تنظیم نحوه روند کردن مبالغ پرداختی و انتقال تاثیرات به ماه‌های بعدی

دارائی ثابت

 • فرآیند معرفی گروه‌ها و زیر گروه‌های دارایی.
 • فرآیند تعیین زیر گروه پیش فرض و حساب مرتبط به صورت خودکار.
 • فرآیند معرفی مراکز استقرار.
 • فرآیند معرفی تحویل گیرندگان دارایی.
 • فرآیند معرفی مراکز هزینه دارایی.
 • فرآیند معرفی اجزاء دارایی.
 • فرآیند صدور سند استهلاک.
 • فرآیند ثبت مشخصات دارایی با استفاده ورود دارایی.
 • فرآیند انتقال دارایی از حواله انبار.
 • فرآیند صدور سند مالی به صورت خودکار برای عملیات انجام گرفته بر روی دارایی.
 • فرآیند در نظر گرفتن مرکز هزینه دارایی، هنگام ایجاد ثبت مالی برای عملیات خرید دارایی.

اعتبارات

 • فرآیند مشخص نمودن اعتبار برای هر مشتری
 • تعريف محلهاي زير مجموعه اعم از شهرهاي زير مجموعه ،منطقه زیر مجموعه برای هر مشتری درخواست اعتبار
 • فرآیند ثبت درخواستهاي هزينه ( خريد خدمات – كالا ) و بلوكه كردن اعتبار بصورت غير قطعي به تفكيك هر درخواست
 • ارتباط سيستم مالي و بودجه جهت ثبت هزينه هاي قطعي شده توسط مالي و نمايش انحراف بين درخواست اعتبار و هزينه قطعي مرتبط
 • گزارش دهی ساده
 • فرآیند ثبت اطلاعات كارپردازان هر درخواست خريد

 

قیمت گذاری

 • امكان ثبت قيمت كالا بصورت سراسري راهنماي خريد نرم افزار براي فروشگاه‌هاي زنجيره اي و هايپر ماركت ها
 • امكان ثبت قيمت كالا براي فروشگاه يا فروشگاه‌هايي خاص
 • امكان قيمت‌گذاري كالا بر اساس گروه‌هاي مشتري (طبقه بندي شده گروه‌ها بر اساس امتيازات كسب شده مشتري)
 • امكان ثبت كاهش ويا افزايش درصدي و يا ريالي كالا بصورت سراسري يا براي فروشگاه‌هايي خاص
 • امكان قيمت‌گذاري داراي زمان بندي براي تغييرات قيمت برنامه‌ريزي شده براي آينده
 • امكان قيمت‌گذاري موقت از تاريخ و ساعت، تا تاريخ و ساعت خاص
 • برنامه‌ريزي براي كاهش و يا افزايش درصدي و يا ريالي كالا، در روزها و ساعات دلخواه هفته
 • امكانات تخفيفات و حراج‌هاي موقت يا دايمي:‌
 • امكان تعريف تخفيفات پلكاني با شروع آستانه تعداد و ريال، بر اساس فروشگاه و گروه مشتري
 • امكان تعريف كالاي جايزه با شروع آستانه تعداد و ريال، بر اساس فروشگاه و گروه مشتري
 • برنامه‌ريزي براي تخفيفات درصدي و يا ريالي كالا در روزها و ساعات دلخواه هفته

انبار و کنترل موجودی

زیر سیستم انبار

 • امکان تعریف و گروهبندی کالا به صورت نامحدود
 • امکان تعریف کالاهای دارای مشخصه
 • امکان تعریف کالای مشابه
 • امکان چاپ بارکد کالاها با طراحی دلخواه
 • امکان انتساب چندین عکس به کالاها و فراخوانی آن در صندوق فروش
 • امکان قیمت گذاری کالا (قیمت مصرف کننده و قیمت فروش)
 • امکان ثبت انواع تخفیفات و قوانین فروش
 • امکان ثبت انواع قیمت‌گذاری و تخفیفات بر اساس گروه کالا، فروشگاه و گروه مشتری
 • امکان ثبت انواع قیمت‌گذاری و تخفیفات بر اساس روزهای دلخواه هفته و ساعات خاص
 • امکان تعریف انبار به صورت نامحدود
 • امکان تعریف انواع سند انبار
 • امکان ثبت اسناد انبار تعریف شده در انبارهای مربوطه با سطح دسترسی
 • امکان ثبت اسناد انبار با استفاده از ابزار PDA
 • امکان محاسبه موجودی ریالی کالا با روش میانگین موزون
 • امکان اطلاع رسانی موجودی منفی کالا به صورت پست الکترونیکی
 • امکان مدیریت کالا در انبار (نظیر فعال بودن، سفارشگیری، دریافت بیش از سفارش و …)
 • امکان ثبت اسناد شمارش انبار، انبارگردانی، شمارش معیوبی، کسری/فزونی انبار
 • امکان صدور تگ انبارگردانی
 • امکان ثبت هماهنگی جهت ارسال کالا
 • امکان دریافت کالا ار تأمین کننده
 • امکان دریافت کالا ار تأمین کننده بر اساس سفارش
 • امکان ثبت انتقالات انبار به صورت داخلی و خارجی
 • امکان ثبت انبارگردانی و شمارش انبار

 

 

 • کاردکس انبار به روش میانگین متحرک
 • گردش کالا طی دوره / میانگین متحرک
 • کالا طی دوره :.
 • جستجو بر اساس نام کالا ، تاریخ فاکتور
 • فرآیند نمایش موجودی اولیه کالا ،  موجودی در کل انبارها با توجه به تاریخ
 • فرآیند نمایش اطلاعات فیلتر شده ، تعداد خرید ، تعداد فروش ، تعداد برگشت از خرید ، برگشت از فروش ، تعداد اضافات ، تعداد کسورات بر اساس فیلد مورد جست و جو
 • فرآیند چاپ گزارش گردش کالا طی دوره
 • کارت انبار :
 • جستجو بر اساس تاریخ ، نام کالا ، نام انبار
 • فرآیند نمایش اطلاعات فیلتر شده، چاپ اطلاعات، فرآیند بازگشت به حالت اول
 • لیست سفارش کالا :
 • فرآیند نمایش و چاپ کالاهایی‌که به نقطه سفارش خرید رسیده‌اند
 • فرآیند نمایش کالا ، واحد کالا ، تعداد سفارش ، نقطه سفارش ، سقف سفارش ، موجودی کنونی کالا

زیر سیستم موجودی مرکز

 • فرآیند تعریف انبار
 • فرآیند تعریف تخصیص کالا به انبار
 • فرآیند تعیین موجودی اول دوره انبار
 • فرآیند ورود کالا به انبار از تامین کننده
 • فرآیند ورود کالا به انبار از مرجوعی فروش
 • فرآیند ورود کالا به انبار
 • فرآیند ورود کالا به انبار از محل خروجی انبار مراکز یا انبار مرکزی
 • فرآیند افزایش و کاهش موجودی انبار
 • فرآیند خروج و مرجوعی کالا اشانتیون
 • فرآیند خروج کالا از انبار مرجوعی به تامین کننده
 • فرآیند خروج کالا از انبار بابت فاکتور صادره
 • فرآیند انبارگردانی
 • فرآیند ارزش گذاری کالاهای انبار
 • فرآیند تهیه کاردکس ریالی و تعدادی
 • فرآیند ثبت فاکتور خرید تامین کننده
 • فرآیند تهیه گزارشات انبار

زیر سیستم موجودی شعبات

 • فرآیند استفاده سرور مجزا انبار با مالی به صورت Offline
 • فرآیند بررسی و کنترل موجودی شعبات و مراکز فروش
 • فرآیند دریافت موجودی شعبات و مراکز فروش
 • فرآیند بررسی بازیافتی های شعبات و مراکز فروش
 • فرآیند بررسی به تفکیک نوع کالا ، گروه کالا و دسته بندی های ایجاد شده در موجودی شعبات
 • فرآیند بررسی میزان کسری کالا در زمان های مختلف
 • فرآیند هشدار کسری کالا در شعبات به سرور در زمان های مختلف
 • فرآیند مقایسه موجودی ریالی انبارها در جداول مورد نیاز
 • فرآیند مشاهده موجودی ریالی هر شعبه

مدیریت فروش

فروش

با توجه به ساختار هر فروشگاه از زیر مجموعه فروشگاه های زنجیره ای و نیاز داخلی مجموعه به سیستم حسابداری و امکانات از قبیل (گزارشات مختلف ، عملیات مختلف ، حقوق و دستمزد فروشگاه  و … ) این نرم افزار  قابلیت هر صندوق فروشگاهی با تمامی امکانات سیستم فروشگاهی میلیونر (نسخه  پیشرفته ) را دارا می باشد .

 

امكانات سيستم فروش :

 • فرآیند تعريف مراكز فروش وصندوق ها
 • امکان فروش به صورت آفلاین و آنلاین بصورت همزمان
 • امکان مشخص کردن سوپروایزر و صندوق دار برای هر شعبه
 • امکان تعریف بی نهایت صندوق دار
 • امکان کنترل دقیق صندوق دارها
 • امکان لینک با دستگاه پوز بانکی
 • مرجوعی اقلام در خرید و فروش به همراه علل مرجوع و اخذ گزارشات مختلف
 • امکان مشاهده کل اطلاعات صندوق دارهای فروشگاه برای مدیر فروشگاه
 • تعریف انواع فرمول فروش و درجه بندی مشتریان جهت انتصاب قیمت های خاص
 • تعیین سطوح دسترسی جهت تمامی کاربران وگزارش عملکرد لحظه ای کاربران
 • تعیین نقطه سفارش و سقف سفارش (جهت سطوح مختلف انبار)
 • امکان ادامه به کار فروشگاه های تحت شبکه در صورت بروز مشکل و قطع شبکه به صورت (online&offline)
 • تعریف انواع فرمول فروش و درجه بندی مشتریان و مشترکین جهت انتساب قیمت های خاص توسط مدیر مالی
 • امکان انتساب تخفیف گروهی به مشتریان، به گروه کالا توسط مدیر مالی
 • امکان پاسخگویی همزمان به چندین مشتری (صدور بی نهایت فاکتور همزمان)
 • مرجوعی اقلام در خرید و فروش به همراه علل مرجوع و اخذ گزارشات مختلف
 • صدور سند بصورت اتوماتیک و دستی در صورت تمایل مدیر مالی
 • مکان تعریف سطوح مختلف برای هزینه ودرآمد
 • کنترل بسیار راحت اسناد دریافتی و پرداختی ( چک ها ) و اعمال تمامی وقایع مورد انتظار برای هر سند و یا چک تنها با یک کلیک و همچنین اعمال یک عملیات بصورت دسته ای و گروهی
 • فرآیند اعمال تخفيفات درصدي . كسورات ، اضافات و….
 • فرآیند اعمال تخفيف روي كالا بصورت ريالي و تعدادي
 • فرآیند تعريف جايزه تعدادي روي كالا
 • ارتباط با سيستم حسابداري مالي و انبار
 • گزارشات متنوع و امكان تعريف گزارش برحسب نياز
 • فرآیند تعریف گروه های فروش
 • فرآیند ثبت اعلام مرجوعی مشتری
 • فرآیند ثبت درخواست با تبلت
 • فرآیند تهیه گزارشات فروش
 • فرآیند ثبت و نهایی کردن درخواست مشتری

 

باشگاه مشتریان

با توجه به رقابت روز افزون صنوف مختلف برای جذب مشتری و نگهداری مشتری و همچنین افزایش فروش به مشتری در سیستم پخش و توزیع مویرگی میلیونر زیر سیستم باشگاه مشتریان را راه اندازی کرده ایم که به گزیده ای از امکانات آن اشاره می کنیم:

 • فرآیند اعمال انواع تخفیفات برای گروه مشتریان ، کالاها و فاکتورها
 • فرآیند ایجاد کد های قرعه کشی
 • فرآیند ثبت کدهای قرعه کشی
 • فرآیند سامانه قرعه کشی
 • فرآیند ثبت اطلاعات مشتریان
 • فرآیند ثبت تاریخ های مناسبتی اشخاص
 • فرآیند ثبت مناسبت های شغلی و سمتی اشخاص
 • فرآیند شارژ کارت
 • فرآیند هدیه کارت براي فروشگاه‌هاي زنجيره اي و هايپر ماركت ها
 • فرآیند کارت تخفیف راهنماي خريد نرم افزار براي فروشگاه‌هاي زنجيره اي و هايپر ماركت ها
 • فرآیند ایجاد سامانه معرف
 • فرآیند ثبت شناسایی خرید های متوالی مشتریان
 • فرآیند بررسی میزان خرید
 • فرآیند بهره بری بیشتر از مشتریان
 • فرآیند ایجاد سامانه وفا داری مشتری
 • فرآیند ایجاد بخش های فروشگاهی نمایندگی ها غرفه ها وئ…
 • فرآیند ترغیب مشتری برای استفاده از تک تک فروشگاه ها

 

 1. سامانه موبایل (فروش آنلاین)
 • امكان نصب سامانه بر روي تلفن‌هاي همراه مشتريان
 • امكان نمايش كالاهاي داراي تخفيف
 • راهنماي خريد نرم افزار براي فروشگاه‌هاي زنجيره اي و هايپر ماركت ها
 • امكان نمايش پرفروش ترين كالاها
 • امكان نمايش شعب فروشگاه برروي نقشه و مشاهده نزديكترين شعبه به مشتري
 • امكان اسكن باركد كالا و نمايش اطلاعات آن توسط مشتري
 • امكان ثبت نام مشتري
 • امكان مشاهده امتياز و اعتبار مشتري ثبت نام شده

4- سامانه نظر سنجي و دريافت اطلاعات مشتريان راهنماي خريد نرم افزار براي فروشگاه‌هاي زنجيره اي و هايپر ماركت ها

 • امکان ثبت نام و ورود کاربر(مشتري)
 • امکان تعريف و انتشار سوالات در کيوسک‌هاي تعبيه شده در فروشگاه
 • امکان تجميع اطلاعات و پاسخ‌هاي ثبت شده در سرور
 • امکان نمايش گزارشات خاص
 • امکان نصب بر روي تبلت و موبايل با پشتيباني از حالت لمسي
 • امكان نظر سنجي از مشتري هنگام تحويل كالا و اخذ امضاء ديجيتال5- کيوسک کنترل قيمت و اطلاع رساني
 • امکان اسکن کالا در صفحه اصلي و نمايش اطلاعات قيمتي کالاراهنماي خريد نرم افزار براي فروشگاه‌هاي زنجيره اي و هايپر ماركت ها
 • امکان نمايش کالاهاي پرفروش
 • امکان نمايش کالاهاي داراي تخفيف و پروموشن
 • و ساير موضوعات درخواستي

6 . ويترين ديجيتال

 • امکان نمايش بر روي نمايشگرهاي لمسي و Touch foilراهنماي خريد نرم افزار براي فروشگاه‌هاي زنجيره اي و هايپر ماركت ها
 • امکان نمايش گروه‌هاي کالا
 • امکان نمايش اطلاعات کالا
 • امکان نمايش چندين عکس براي يک کالا
 • داراي صفحات کاربري پويا و تعاملي (interactive)
 • امکان نمايش شعبه‌ها و ديگر فروشگاه‌ها بر روي نقشه

داشبورد مدیریت

در سازمانها و شرکتها عدم دسترسی به اطلاعات دقیق در زمان تصمیم گیری مدیران احساس می شود، در بسیاری مواقع با وجود در دسترس بودن اطلاعات صحیح، ارایه اطلاعات در غالب گزارشات طولانی و یا به شکل نادرست باعث می شود که مدیران در زمان تصمیم گیری بر اساس حدس و گمان یا اطلاعات نادرست عمل کنند، نرم افزار گزارشات مدیریتی تحت شرکت پاسخی به این نیاز است تا با مدیریت، دسترسی، تجزیه و تحلیل و نمایش آسان اطلاعات امکان تصمیم گیری های بلادرنگ بر اساس اطلاعات صحیح را به مدیران می دهد.

از آنجائیکه داشبورد نقاط ضعف و قوت یک سازمان را بسادگی نشان می دهد، مدیران به محض مشاهده وضعیت نابه سامان آگاه می شوند. در حقیقت شرایط بسیار زیادی وجود دارد که گزارشات داشبورد میزان سود رسانی و یا زیان ده بودن محصولات و خدمات را قبل از ببار آمدن مشکلات مالی نشان می دهند، با استفاده از این سیستم مدیران سازمان می توانند به سادگی به اطلاعات مورد نیاز دست یابند و در عین حال اطلاعات را آنالیز کرده و بر شاخص های عملکردی بخش خود نظارت دقیق داشته باشند،البته لازم به ذکر است زمانی این نرم افزار قادر به عملکرد صحیح است که زیر ساخت های اطلاعاتی آن به درستی تامین شده باشد.

مزایای استفاده از گزارشات داشبورد

 1. فرآیند انتخاب نحوه گزارشگیری (نمودار، و … )
 2. قابل دسترس بودن از هر نقطه در داخل یا خارج سازمان
 3. فرآیند ذخیره سازی گزارش ساخته شده توسط مدیر
 4. قابل نمایش بر روی دستگاههای مختلف نظیر موبایل، تبلت، لب تاب و کامپیوتر شخصی
 5. نمایش وضعیت کلی سازمان در یک نگاه
 6. ایجاد توانایی در شناسایی و تصحیح روندهای منفی
 7. کمک به تصمیم گیری سریعتر و بهتر
 8. افزایش شانس موفقیت در رقابت های تجاری
 9. قابلیت ایجاد گزارشات مطابق با نیاز و درخواست مشتری

نرم­افزار داشبورد مدیریتی

 1. فرآیند نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه
 2. فرآیند نظارت بر عملکرد سازمان و واحدها
 3. فرآیند ایجاد دید کلی و سریع از عملکرد سیستم
 4. فرآیند تعیین و تعریف اهداف سازمانی
 5. فرآیند ایجاد تراز بین استراتژی­ها و اهداف سازمانی
 6. فرآیند ایجاد گزارش­های جزئی از روندهای جدید
 7. فرآیند ایجاد توانایی در شناسایی و تصحیح روندهای منفی
 8. فرآیند دریافت نرخ رشد روزانه
 9. فرآیند تحلیل کمی و کیفی فروش از جنبه­های فاکتور، فروشنده و مشتری
 10. فرآیند تحلیل کمی و کیفی فروش از جنبه­های جور فروشی و فروش اقلام، سطر فاکتور
 11. فرآیند تحلیل وضعیت مالی بر اساس گردش مالی، مدیریت نقدینگی، هزینه­ها و درآمدها
 12. فرآیند دریافت گزارش کلی سازمان(میزان چک در جریان وصول یا میزان نقدینگی)
 13. فرآیند دریافت گزارش موجودی و نقدینگی در هریک از حساب­ها به تفکیک
 14. فرآیند دریافت گزارش از بهترین­ها و بدترین­ها از چهارمنظر تولیدکننده، فروشنده، کالا و مشتری

شعبات و مراکز فروش

مدیریت شعبات

هر مدير فروشگاه زنجیره ای مي داند كه داشتن اطلاعات سريع و دقيق از سازمان يكي از دلايل موفقيت مي باشد. بسياري از سازمان ها بخصوص سازمان هاي بزرگ زنجیره ای و مراکز فروش كه داراي گستردگي مكاني مي باشند همواره در جمع آوري اطلاعات از شعبات و زیر مجموعه های مورد نظر در  نظارت مستقيم آن ها دچار مشكلات عديده ای می باشند . از این رو اگر بخواهيم اطلاعات مورد نياز ما مستقيم و به صورت آنلاين در سيستم ثبت شوند و در همان لحظه قابل گزارش گيري باشند نيازمند سيستمي باشيم كه ما آن را سيستم جمع آوري اطلاعات و گزارشات عملكرد مي نامیم .

معرفي سيستم :
زیرسیستم های سیستم جمع آوری اطلاعات میلیونر  شامل دو بخش اصلي مي باشد.

1- سيستم جمع آوري اطلاعات شعبات

در این سیستم امکان طراحی تمامی اطلاعات مورد نیاز مدیریت بصورت مجزا امکان پذیر می باشد و در حالت کلی امکانات مختلفی در این سیستم پیش بینی شده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • گروه بندی کالاها و زیر گروه ها در 5 سطح
 • گروه بندی مشتریان در سطوح مختلف
 • تعریف فرمول های فروش
 • تعیین انواع دسترسی
 • اتصال در هر زمان به شعبات
 • کنترل دقیق صندوق دارها

جمع آوری اطلاعات شعب و مراکز مجزا

 • دریافت کالا بر اساس گروه بندی کالاها و زیر گروه ها در 5 سطح
 • دریافت گروه بندی مشتریان در سطوح مختلف
 • تعریف فرمول های فروش و پورسانت ها

گزارشات

مدیران در جهت پیشبرد اهداف تجاری و بررسی سود و زیان و طراحی روند فروش و عملکرد پرسنل نیاز به گزارشاتی از فعالیت خود دارند تا بتوانند به تحلیل و بررسی روند اجرایی و دستآوردهای مجموعه بپردازند. شرکت نرم افزاری میلیونر با جدیدترین نسخه های نرم افزاری تمامی گزارشات مورد نظر را در جهت رسیدن به این اهداف در اختیار مجموعه ها قرار می دهد:

 

گزارشات مالی:

 • فرآیند گزارش گیری متنوع از چک های دریافتی از قبیل چک های وصول شده ، برگشتی وصول شده ،چک های سررسید شده و وصول نشده به صورت کلی یا به تفکیک هر کدام از بانکها و نمایش میانگین سن چک
 • فرآیند گزارش گیری از چکهای پرداختی از قبیل وصول شده ، سررسید شده ، سررسید نشده، باطل شده، صادر شده و نشده به تفکیک تاریخ چک،دریافت کننده و صادر کننده به صورت کلی ویا به تفکیک از هر کدام بانکها
 • و…………….

گزارشات جامع  حقوق و دستمزد:

محاسبات وام و اقساط محاسبه تعدیلات حقوق
کسر خودکار اقساط از حقوق معرفی در خت واره پارامتر‌های مختلف به صورت داینامیک
عیدی و سنوات انجام محاسبات حقوقی به صورت انفرادی و یا گروهی به تفکیک محل خدمت , مرکز هزینه , واحد سازمانی ,  …
محاسبه خودکار ذخایر عیدی و سنوات و پاداش سالیانه و … امکان ورود اطلاعات مانده اولیه مرخصی بطور مستقیم و یا انتقال آن از سال قبل
امکان انجام محاسبات فردی و ماهیانه
فیش حقوقی حکم پرسنلی
لیست حقوق انواع قرارداد
فایل تامین اجتماعی امکان تهیه انواع گزارشات مقایسه‌ای
فایل دارایی امکان تهیه گزارش از اطلاعات مرخصی در گزارشات پارامتریک
فایل پرداخت بانک امکان توزیع الکترونیک فیش در پست الکترونیک پرسنل
گزارش مرخصی

و …

گزارشات فروش  :

 • گزارش فروش و موجودي تعدادي به تفكيك كالا و مراكز
 • گزارش فروش و موجودي تعدادي هر نمايندگي برحسب تامین کننده
 • ليست اقلام موجود در انبار مراكز
 • گزارش فروش و موجودي تعدادي به تفكيك كالا و مراكز
 • ليست كالاي فاقد فروش به تفكيك مراكز از تاريخ تا تاريخ
 • ليست كالاي فاقد موجودي به تفكيك مراكز از تاريخ تا تاريخ
 • گزارش فروش و موجودي تعدادي كالاهاي گروههاي متنوع به تفكيك كالا و مراكز
 • گزارش فروش و موجودي به تفكيك كالا و تامین کننده
 • گزارش فروش و موجودي به ريز كالا
 • ليست فروش و موجودي به تفكيك كالاهاي قطعي و اماني و تامین کننده
 • ليست فروش و موجودي به تفكيك كالاهاي قطعي و تامین کننده
 • ليست فروش و موجودي به تفكيك كالاهاي اماني و تامین کننده
 • گزارش فروش و موجودي به تفكيك كالا و شركتها برحسب ميانگين ماه
 • گزارش موجودي كالا به تفكيك تامین کننده با قيمت تمام شده
 • گزارش فروش و موجودي به تفكيك تامین کننده
 • گزارش فروش و موجودي به تفكيك شركتها ( با مبلغ قيمت تمام شده و مبلغ به قيمت فروش ) و سود حاصله و درصد
 • گزارش فروش و موجودي به تفكيك تامین کننده و سود حاصله و درصد مارژين ( مرتب شده براساس درصد مارژين حذف
 • ليست فروش و موجودي به تفكيك تامین کننده برحسب كالا
 • آمار مقايسه اي فروش شركتها
 • آمار مقايسه اي فروش برحسب گروه كالا
 • آمار مقايسه اي موجودي تامین کننده
 • آمار يا واردات و فروش و موجودي كالاها نسبت به ميزان تحويل
 • آمار يا واردات و فروش و موجودي كالاها همراه با موجودي ريالي و تعدادي
 • آمار يا وارداتي و فروش و موجودي صرفا تعداد موجودي و تعداد فروش
 • گزارش مشخصات كالاها ( تعداد خريد ، مقدار فرجه ، تعداد جايزه ، پورسانت ، قيمت فروش ….) از گروه تا گروه
 • آمار فروش از كل محصولات مراكز
 • گزارش فروش ريالي محصولات مراكز به تفكيك ماه
 • گزارش فروش تعدادي محصولات مراكز به تفكيك ماه
 • ليست اضافات ، كسري و ضايعات كالاهاي تامین کننده
 • گزارش تعداد و تاريخ تحويل خريد مشتريان به تفكيك كالا و استان برحسب نمايندگي
 • فرآیند ثبت شناسنامه محصولات
 • آمار تعداد فروش و موجودي كالا برحسب روز فروش در هر ماه
 • گزارش گردش كالا برحسب تسهيلات
 • آمار تعداد فروش و مرجوعي به تفكيك مراكز
 • ليست مشتريان به ترتيب بيشترين خريد ريالي برحسب مراكز
 • ليست كالاهاي ارسالي به مراكز به تفكيك حواله و شركتهاي طرف قرارداد
 • ليست تعداد و ريال خريد مشتريان مراكز
 • ليست فروش مشتريان
 • ليست تاريخ سررسيد فاكتورها به تفكيك مشتري و مراكز
 • ليست تاريخ سررسيد فاكتورها به تفكيك مشتري و مراكز با احتساب تاخير
 • ليست مبلغ و تاريخ سررسيد فاكتورها
 • ليست كنترل موجودي انبار مركزي تا تاريخ
 • ليست كنترل موجودي كل تا تاريخ
 • آخرين بخشنامه قيمت كالاها برحسب شركت
 • بخش نامه قيمت كالا
 • بخش نامه جايزه كالاها
 • ليست مشتريان به تفكيك مركز و فعاليت
 • گزارش مرجوعي كالا
 • تحليل فروش و هدف مناطق كشور

گزارشات انبار

 • فرآیند بررسی بر اساس نام مشتری ، طرف حسابهای بدون مانده ، طرف حسابهای مانده دار ، طرف حسابهای بستانکاران ، طرف حسابهای
 • فرآیند بررسی بر اساس مشخص نمودن تاریخ توزیع ، شماره تفکیک ،شماره فاکتور
 • فرآیند بررسی بر اساس بارگیری ( شده / نشده) ، نام راننده
 • فرآیند نمایش موجودی اولیه کالا ،  موجودی در کل انبارها با توجه به تاریخ
 • فرآیند بررسی بر اساس ثبت نام انبار ، بخشی از نام کالا ، موجودی‌های بیشتر از صفر ، موجودی‌های صفر ، موجودی‌های منفی
 • فرآیند نمایش اطلاعات فیلتر شده کالا طی دوره بر اساس تعداد خرید ، تعداد فروش ، تعداد برگشت از خرید ، برگشت از فروش ، تعداد اضافات ، تعداد کسورات .
 • فرآیند نمایش و چاپ کالاهایی‌که به نقطه سفارش خرید رسیده‌اند
 • و ……

گزارشات مدیریت شعبات
در اين سامانه مدير سيستم براحتي مي تواند گزارشات مورد نياز خود را بر اساس فيلد هاي مختلف و در زمان هاي دلخواه بگیرد و در لحظه گزارش را تهيه كرده و مشاهده نمايد. در اين گزارشات محدوديتي وجود ندارد و مدير سيستم مي تواند هر گزارش دلخواهي را تهيه نمايد .

در صورت نبودن گزارشات مورد نیاز طراحی آن طراحان میلیونر امکان پذیر است .

همه گزارشات مي توانند معيار هاي مختلف داشته باشند اين معيار ها مي توانند تعداد، مبلغ  بودجه ، زمان اجرا و…. باشند . برخي از گزارشاتي كه ميتوان در اين سيستم پياده سازي نمود عبارتند از :

 • گزارش تعدادي کالاها
 • گزارش فروش در شعبه و زیر مجموعه
 • گزارش موجودی کالا ها در انبار های مختلف به تفكيك شاخص هاي تعريف شده
 • سایر گزارشات مورد نیاز